THAM KHẢO

THAM KHẢO

Tiến trình của con đường tu tập và ý nghĩa của mantra “Tadyatha Om...

Việc đạt đến những trình độ của con đường tu tập được giải thích một cách cô đọng trong Tâm Kinh Bát Nhã, ở đấy chúng ta thấy mantra: tadyatha om gate gate paragate...

Trông thấy bóng dáng mẹ nơi tất cả chúng sinh

Giai đoạn đầu tiên trong phép thiền định về nguyên nhân hậu quả dựa vào bảy điểm là phát huy một sự quán thấy tất cả chúng sinh đều từng là mẹ của mình....

Phát huy thể dạng bình lặng

Nếu muốn luyện tập về quy luật nguyên nhân hậu quả dựa vào bảy điểm thiền định thì trước hết phải phát huy một thể dạng tâm thức bình lặng (equanimity/bình thản, tĩnh lặng,...

Thiền quán

Chúng ta hãy dừng đôi chút để mặc niệm thiền quán. Trong những lần thiền quán trước kia, như đã bàn, quý vị có thể cảm nghiệm đôi niềm hoan hỷ, hay mệt mỏi....

Tâm Bồ Đề

Để tu hành thành tựu tất cả những giáo lý đó, điều kiện tất yếu là phải dựa vào sự phát triển và chứng ngộ tâm Bồ Đề. Để thành tựu phát tâm Bồ Đề,...

Trí tuệ và phương tiện

Cho đến hiện tại, chúng ta đã và đang bàn luận về hạnh nhẫn nhục, tức là một trong sáu hạnh chủ yếu của Bồ Tát. Có ba loại hạnh nhẫn nhục chủ yếu:...

Thiền quán

Chúng ta hãy dừng đôi chút để mặc niệm thiền quán. Trong những lần thiền quán trước kia, như đã bàn, quý vị có thể cảm nghiệm đôi niềm hoan hỷ, hay mệt mỏi....

Phương thuốc của lòng vị tha

Ở Tây Tạng, chúng tôi nói rằng nhiều căn bệnh có thể được chữa trị bằng một loại thuốc của tình yêu thương và lòng từ bi. Những phẩm chất này là nguồn gốc...

Thân khỏe mạnh, Tâm khỏe mạnh

Tôi luôn luôn nói trong cách bình thường như bổ sung cho tiếng Anh không lưu loát của tôi. Tôi không thích nghi thức. Tôi nghĩ rằng chúng ta cùng là những con người...

Cách làm Phật tử trong thế kỷ 21

Tôi luôn luôn nói với người Tây Tạng, cũng như người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Ladakh và tất cả những người theo đạo Phật ở vùng Himalaya - rằng hiện giờ, mình...

Bài mới nhất

Bản chất của cái tôi

Trong nguyên bản Tây Tạng, thi kệ thứ nhất mở ra với đại danh từ thứ nhất “tôi” là người thực hiện nguyện vọng...