PHẬT PHÁP VÀ ỨNG DỤNG

PHẬT PHÁP VÀ ỨNG DỤNG

Phát triển sự thực hành

Tất cả chúng ta muốn thực hành những kỹ thuật cao nhất nhưng đầu tiên chúng ta phải hỏi chính mình liệu chúng ta đã là tinh thông ở những điều kiện tiên quyết...

Luật Nhân Quả

Tất cả những bậc thầy Kadampa vĩ đại trong quá khứ đã nhấn mạnh rằng việc quy y nương tựa phải được thực hành trong bối cảnh của tỉnh giác mãnh liệt về luật...

Thực hành Pháp

“Thực hành Pháp” nghĩa là gì? Hiểu theo nghĩa đen, Pháp nghĩa là “cái giữ gìn”, đó là những lời dạy thuộc về tinh thần để giúp hoặc dẫn chúng ta ra khỏi đau...

Mục đích của Phật giáo

Theo quan điểm Phật Giáo, tâm của một người bình thường thì yếu đuối và bị lệch lạc bởi những ảo tưởng và nỗi khổ mà họ chất chứa bên trong. Kết quả là họ không thể nhìn thấy sự vật như chúng đang...

Hãy nuôi dưỡng tâm Bình đẳng

Nếu tư duy kỹ càng bạn sẽ thấy bản thân mình, gia đình mình, bạn bè mình, những đồng nghiệp, tất thảy mọi người trên thế giới, cả những loài động vật, côn trùng nhỏ nhiệm, thực sự thì tất thảy chúng sinh đều mong cầu hạnh phúc và bình...

Hạnh phúc đến từ tâm của mỗi người

Hạnh phúc mà chúng ta khát khao, niềm an vui mà ta nỗ lực vươn tới, những khổ đau mà ta cố tận trừ, tất cả đều tới từ tâm của mỗi người, không...

Thực hiện phát khởi Bồ đề tâm

Từ một nơi sâu kín nhất của con tim mình và với tất cả tình thương yêu và lòng từ bi, các bạn hãy khơi động niềm ước vọng đạt được thể dạng giác...

Hãy thấu hiểu những lời giáo huấn

Trước khi đưa ra những lời giáo huấn thì chính mình cũng phải thấu triệt thật minh bạch những lời giáo huấn ấy. Các bạn phải tạo được cho mình một trí tuệ hoàn...

Thái độ phi thường trên con đường tu tập

Đối với việc luyện tập giúp phát động tình thương yêu và lòng từ bi thì không được dừng lại ở cấp bậc tưởng tượng hay mong cầu, mà phải tạo ra một sự quyết tâm chân thành mong sao có...

Lòng từ bi bao la

Nhằm giúp mình thiền định về lòng từ bi thì các bạn nên hình dung tất cả chúng sinh đều phải gánh chịu mọi thứ khổ đau. Nếu muốn phát huy lòng từ bi đó to rộng hơn thì các bạn hãy bắt đầu...

Bài mới nhất

Bản chất của cái tôi

Trong nguyên bản Tây Tạng, thi kệ thứ nhất mở ra với đại danh từ thứ nhất “tôi” là người thực hiện nguyện vọng...