PHẬT PHÁP VÀ ỨNG DỤNG

PHẬT PHÁP VÀ ỨNG DỤNG

Nghiệp và khoa học – Hành trình chuyển hóa tâm thức

Khi được hỏi làm thế nào để xem sự vận hành của nghiệp trong mối quan hệ với khoa học; trước tiên, Ngài đã nói rằng; nghiệp có nghĩa là hành động; và hành động có thể...

 Khoa học Phật giáo khai sáng chân lý

Các nhà khoa học đã khám phá ra bằng chứng cho thấy rằng bản chất cơ bản của con người là từ bi. Chúng ta được đón nhận lòng tốt ngay từ khi vừa...

Chấp nhận sự thật và duy trì sự tích cực trong kinh doanh

Cách tiếp cận của đạo Phật nhằm hiểu toàn diện thực tại – để nhìn và chấp nhận sự vật theo cách mà chúng thực sự là – là một người phải chấp nhận...

Vô thường là khái niệm được chú ý nhiều nhất trong giới kinh doanh

Vô thường (hay liên tục thay đổi) diễn ra ở mọi nơi trong thế giới kinh doanh. Đó là một điệp khúc quen thuộc cho các nhà lãnh đạo kinh doanh ngày nay. Robert...

Người bạn hướng đạo

Theo đức Phật, ta có thể tâm sự với một người bạn tốt (thiện hữu tri thức) mà không cần do dự, e ngại vì biết là họ sẽ giữ bí mật cho ta....

Thiện hữu tri thức – Người bạn đường tâm linh

Hãy kết giao với bạn lành, Những người sống trong sạch, không lười nhác Lời chỉ giáo đầu tiên, về những người bạn tâm linh, là một chủ đề thường xuất hiện trong giáo lý của...

Vô Thường và Kinh Doanh: Bài Học Về Sự Thay Đổi Liên Tục

Vô thường là một kết quả khác của nhân quả. Với vô số những nguyên nhân và kết quả được cho trước, không gì có thể tồn tại vĩnh viễn và không có nguyên...

Luật nhân quả và sự phụ thuộc: bài học cho nhà lãnh đạo

Sự phụ thuộc lẫn nhau là luật nhân quả nhìn từ một viễn cảnh khác. Do không có gì tồn tại mà không có nguyên nhân và tất cả các nguyên nhân đều...

Đạo Đức và Quyết Định Doanh Nghiệp

Hãy tưởng tượng một nhà quản lý cấp cao khám phá ra một người đồng cấp trong một công ty khác, nhỏ và kém thành công hơn, lại nhận được mức thu nhập cao...

Nguyên tắc Duyên sinh: Công cụ để Ra quyết định Hiệu quả trong Kinh...

Duyên sinh (nhân duyên) là một cách khác để phát biểu về luật nhân quả: quan hệ giữa hành động và kết quả. Không có điều gì tồn tại mà không có nguyên nhân...