Viet Rigpa Buddhism

Viet Rigpa Buddhism

Đối diện và chấp nhận là yếu tố quan trọng để trưởng thành trong...

22 Có trưởng thành mới có trí tuệ, là điều buồn thay không quan hệ gì đến tuổi tác. Nếu không, thì dễ lắm rồi, sự thành công là một bảo đảm của tương lai. Nhưng trên thực tế, ta cần phải phấn đấu rất nhiều...

Từ chấp nhận đến thương yêu bản thân trọn vẹn

Tâm sáng suốt có được là do đã thanh lọc được các cảm thọ, là điều không dễ thực hiện. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được, khi không đồng hóa mình với...

Đừng vội phán xét và đổ lỗi cho người khác

Đổ lỗi cho người khác cũng không được, vì người ta cũng có thể làm thế với mình. Ta thường trách những yếu kém của người khác - dù có thực hay không, hay...

Yêu thương bản thân một cách chân thật

Rất lạ là có nhiều người không biết thương chính bản thân. Có lẽ do họ nghĩ rằng thương yêu chính bản thân là điều dễ làm nhất trên đời này, vì ai cũng...

Như huyễn – sự khác biệt giữa cái biểu hiện và thực tại

Để cho việc thấu hiểu như huyễn về tất cả mọi hiện tượng xảy ra. Cần phải có một tổng hợp của cả nhận thức hay quan niệm và sự phủ định, vì thế...

Vượt qua mọi ràng buộc nhờ thấu hiểu Tánh Không

Nguyện cho tất cả những thứ này mãi không bị hoen ố Bởi những nhiễm ô của tám quan tâm trần tục (bát phong) Và, nguyện cho tôi, nhận ra mọi thứ như vọng tưởng, Trống rỗng sự bám víu, được thoát khỏi những ràng buộc. Thi kệ thứ 8...

Trau dồi lòng trắc ẩn với những người kém may mắn

Khi tôi thấy con người với đặc trưng không vui lòng Bị đè nặng bởi tiêu cực và khổ đau nặng nề Nguyện tôi ôm ấp họ một cách thân thương, vì khó để tìm thấy...

Đối diện và đối trị kịp thời các cảm xúc phiền não

Trong tất cả mọi hành động của tôi, tôi nguyện thăm dò trong tâm ý tôi. Và ngay khi những phiền não tinh thần và cảm xúc phát sinh, Vì chúng làm nguy hiểm cho chính...

Những câu chuyện về sự khiêm cung và can đảm

Tôi có thể nói với quý vị một câu chuyện gần đây hơn để làm sáng tỏ điểm này. Đại thiền giả của Đại Toàn Thiện Tây Tạng thế kỷ 19 là Dza Patrul...

Sự khao khát và tiềm năng trong hành trình đạt đến hạnh phúc

Ở trình độ của lẽ thật quy ước tất cả chúng ta tự nhiên sở hữu cả sự khao khát và tiềm năng vượt thắng khổ đau và để đạt đến hạnh phúc. Trong phạm vi này, chúng ta có thể quán chiếu giáo huấn của Đức Phật về Bốn Chân Lý Cao Quý (tứ...

Bài mới nhất

Nguyên tắc Duyên sinh: Công cụ để Ra quyết định Hiệu...

Duyên sinh (nhân duyên) là một cách khác để phát biểu về luật nhân quả: quan hệ giữa hành động và kết quả. Không...