BÀI MỚI NHẤT

Nguyên tắc Duyên sinh: Công cụ để Ra quyết định Hiệu quả trong Kinh...

Duyên sinh (nhân duyên) là một cách khác để phát biểu về luật nhân quả: quan hệ giữa hành động và kết quả. Không...

Ứng dụng triết lý Phật Giáo trong quá trình ra quyết định

Quan điểm đúng bao gồm hai phần: quá trình ra quyết định và ba giá trị hay ba khái niệm cần phải được tôn...

Từ bỏ sự vị kỷ

Trong hầu hết mọi hoàn cảnh, chúng ta toàn củng cố cho các cảm xúc của mình. Khi chúng ta không hạnh phúc, chúng...

Kinh doanh hay Đạo Phật đều cùng hướng tới hạnh phúc

Mới nhìn, bạn có thể nghĩ là có sự khác biệt lớn lao giữa kinh doanh và đạo Phật, nhưng chúng có cùng chung...

Mạnh mẽ chấp nhận những khuyết điểm của bản thân

Đức Phật đã nói tất cả chúng sinh đều có bảy đặc tính: tham dục, sân, tà kiến, mạn nghi, tự cao, chấp ngã...

Đối diện và chấp nhận là yếu tố quan trọng để trưởng thành trong...

22 Có trưởng thành mới có trí tuệ, là điều buồn thay không quan hệ gì đến tuổi tác. Nếu không, thì dễ lắm rồi, sự thành công là một bảo đảm của...

Từ chấp nhận đến thương yêu bản thân trọn vẹn

Tâm sáng suốt có được là do đã thanh lọc được các cảm thọ, là điều không dễ thực hiện. Chúng ta chỉ có...

Kiểm soát Cảm xúc trong Kinh doanh: Lời khuyên từ Phật giáo

Có ý định đúng đắn là phần đầu tiên trong khái niệm Chánh kiến của đạo Phật. Phần thứ hai là nhận thức ba...

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Điền email của bạn để cập nhật bài viêt mới
Họ tên
Email *

THỐNG KÊ WEBSITE