BÀI MỚI NHẤT

Người Thầy thuốc tốt nhất là khi có trí tuệ và một trái tim...

Như tôi đã nêu ra, tâm bi mẫn là một nguồn lực khác nữa trong việc chữa bệnh. Nếu bác sĩ điều trị cho...

Đi như một người tự do

Sáng nay, khi vào trại tù này, tôi bước thật tỉnh thức. Tôi để ý rằng phẩm chất của không khí vẫn giống phẩm...

Bạn có thể thảnh thơi tự do ngay bây giờ

Muốn tiếp xúc với Thiên đàng, bạn cần được huấn luyện đôi chút và cần có một người để giúp bạn, một người anh...

Năng lực của lòng tin

Việc điều trị bệnh liên quan rất nhiều đến lòng tin của cả hai: bệnh nhân và người chữa bệnh. Năng lực tâm của...

Chữa lành tâm là cách chữa lành mọi vấn đề

Chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề bằng cách xử lý từng vấn đề một bởi vì chúng quá nhiều. Chữa lành...

Các yếu tố tự nhiên là phương tiện chữa lành

Phật giáo Đại thừa tin rằng toàn thể vũ trụ đều thanh tịnh và viên mãn trong thực tính của nó. Vấn đề không...

Những câu chuyện về Tâm Từ Bi

Trong kinh Phật có nhiều câu chuyện kể về các vị Bồ Tát (Bodhisattva) hay các bậc thánh nhân, những vị luôn hy sinh...

Mỉm cười với năng lượng tập khí của bạn

Có một thứ năng lượng rất mạnh trong mỗi chúng ta, gọi là năng lượng của tập khí. Vasana là chữ Sanskrit để chỉ...

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Điền email của bạn để cập nhật bài viêt mới
Họ tên
Email *

THỐNG KÊ WEBSITE