BÀI MỚI NHẤT

Học cách không ghét bỏ các bất ổn (phần 1)

Khi có một vấn đề bất ổn, để chuyển hóa nó thành hạnh phúc, chúng ta phải làm hai việc. Trước tiên, chúng ta...

Lời khuyên của Đức Dalai Lama cho tuổi trẻ

Bất cứ nơi nào, trong các trường học cho trẻ em tị nạn trên đất Ấn, hoặc tại các quốc gia khác, tôi cũng...

Lời khuyên chung cho tất cả mọi người

Tất cả chúng ta đều không cần phải suy nghĩ thật sâu xa để thấy rằng mọi sinh linh đều cố gắng tìm kiếm...

Chuyển hóa bệnh tật thành hạnh phúc

Thiền định chính trong quá trình chuyển hóa tâm là làm sao thấy được mọi sự việc đều có tính tích cực chứ không...

Thân người khó được – Năm phúc báo về thân

Năm phúc báo về Thân Có được thân người quý giá. Có đầy đủ chức năng thân tâm. Có đức tin với giáo pháp. ...

Quán niệm thân người khó được – Thoát tám nạn lớn

Nay ta thoát khỏi vương tám nạn Được thân người toàn vẹn, phúc thay. Nếu không nắm lấy cơ may, Dịp nào còn được như vầy nữa...

Tiềm năng lớn của đời người

Nhiều người có bản tánh hiền hòa, vui vẻ và khôn ngoan. Chỉ riêng sự hiện diện của họ cũng có thể mang lại niềm...

Các hành động bất thiện của tâm (ý)

Tâm Tham Lam Hoàn tất hành vi tham lam cũng sẽ đưa đến quả báo khổ đau theo cách như trên. Quả báo chín mùi...

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Điền email của bạn để cập nhật bài viêt mới
Họ tên
Email *

THỐNG KÊ WEBSITE