BÀI MỚI NHẤT

Đưa tâm quay trở về thân

Có thể bạn cảm thấy rằng về cơ bản, tâm và thân bạn đang hoạt động một cách hài hòa. Xét cho cùng, tâm...

Bản chất của Tâm

Bệnh tật được chữa lành chủ yếu là do tâm chứ không phải do thân, cho nên việc hiểu biết về bản chất của...

Tinh yếu của tĩnh lặng

Buông bỏ những ý niệm, nhận thức là chúng ta tạo ra thêm không gian cho tâm mình. Cái tâm thực sự của ta...

Hai phương pháp áp dụng bốn năng lực chữa lành của tâm

Chúng ta thực sự có thể áp dụng bốn năng lực chữa lành một cách đúng đắn, do đó rất đáng để giải thích...

Học cách lắng nghe qua tiếng chuông

Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, tiếng chuông được sử dụng để giúp mọi người đến với nhau, tạo ra sự hài...

Lắng nghe sâu với lòng khinh an

Lúc nào đầu ta cũng đầy suy nghĩ, vì vậy ta không có không gian để lắng nghe ta và lắng nghe người khác. Có thể ta được học...

Lời Nhắc Nhở Giải Thoát

Con đỉnh lễ dưới chân của đạo sư vô song! Nhìn chung, những điểm then chốt để thấu triệt giáo lý của Phật là: Được thúc đẩy bởi sự xả ly và Bồ đề tâm, Tránh ác hạnh và nỗ lực làm các thiện...

Hiểu rõ bản thân, biết mình cần gì

Thiền là một phương pháp luyện cho bản thân phát triển một tâm thức an bình hơn. Mọi người đều có những khả năng...

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Điền email của bạn để cập nhật bài viêt mới
Họ tên
Email *

THỐNG KÊ WEBSITE