BÀI MỚI NHẤT

Mỗi vấn đề bất ổn xảy đến trong cuộc sống đều do chúng ta...

Tất cả các vấn đề của ta xuất phát từ tâm vị kỷ của chính ta, không phải đến từ ai khác. Tâm ta...

Mối liên hệ Đạo sư và đệ tử

Một khi ta đã tìm ra một người dẫn dắt có đầy đủ hay hầu hết những phẩm tính được đề cập ở trên,...

Tâm vị kỷ liên tục gây hại và ngăn bạn đến với Hạnh phúc

Nếu tâm vị kỷ là cái tôi thì lẽ ra cái tôi phải ngừng dứt khi tâm vị kỷ ngừng dứt. Điều này có...

Những phẩm chất của một người lãnh đạo

Trong gần 60 năm qua, tôi đã làm việc với rất nhiều nhà lãnh đạo của các chính phủ, công ty và các tổ...

Những tai hại của tâm vị kỷ

  Tại sao các tình huống trong cuộc sống trở thành những vấn đề bất ổn? Vì chúng ta sai lầm khi gắn bó, ôm...

Những lợi lạc lớn lao của bệnh tật

Cách thức tu tập cốt lõi nhất là sử dụng bệnh tật và tất cả các vấn đề bất ổn khác nữa để phát...

Lời khuyên người làm chính trị

Những người làm chính trị thường hay hứa thật nhiều để cử tri có cảm tình và ủng hộ mình. “Tôi sẽ làm cái...

Sử dụng bệnh tật để phát triển tâm từ và tâm bi

Sử dụng bệnh tật để phát triển tâm từ Chúng ta có thể sử dụng một vấn đề bất ổn như bệnh tật để phát...

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Điền email của bạn để cập nhật bài viêt mới
Họ tên
Email *

THỐNG KÊ WEBSITE