Viet Rigpa Menla

Viet Rigpa Menla

Đối diện với bệnh tật

Đau đớn và sợ hãi là hai cái mà người trọng bệnh thường phải chịu đựng. Lúc sắp chết thì hai cái này nổi bật còn nhớ thương tiếc nuối chỉ là chuyện phụ....

Tịnh hóa những cảm xúc một cách thầm lặng

Bạn cũng có thể trì tụng thầm. Một bài tập được gọi là “hơi thở ba phần” gồm việc niệm “ba chủng tử tự” hòa hợp với hơi thở. Phương pháp này phát triển...

Đồng hồ sức khỏe nếp sống nhà Phật

Trong Phật giáo có câu “Không bệnh tật là tài sản vô cùng quý báu” – Arogayā paramālābhā . Con người từ xưa mới tìm mọi cách để bảo vệ chính mình khỏi bệnh...