Kết luận của Nhà sư – Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo

Nhiều người cho rằng mọi cố gắng để kéo lại gần khoa học và tâm linh sẽ đưa đến thất bại. Vài người cho rằng tâm linh là một điều huyền bí, người khác...

Kết luận của Nhà Khoa học – Đối thoại giữa Khoa học và Phật...

Kết thúc những cuộc đối thoại này, tôi phải nói lên niềm thán phục của tôi với phương cách mà Phật giáo phân tích thế giới hiện tượng. Tôi phải thú nhận rằng ban...

Thiền định Phật giáo và khoa sinh học

Mục đích của Phật giáo và khoa học là khám phá ra qui luật của tự nhiên, và cuối cùng là để đạt đến mục tiêu đã định bằng cách áp dụng những kỹ...

Đạo Phật: Con đường thực nghiệm tâm linh

Đạo Phật tuy được nhận thức là một tôn giáo nhưng kỳ thực không giống phần lớn các tôn giáo khác của nhân loại. Đạo Phật có phần triết học và khoa học của...

Từ thiền định đến hành động

Tự mình thay đổi để rồi thay đổi thế gian: đó là phương châm của người Phật tử. Nhưng làm sao cải hóa thế gian? Và cải hóa ở mức độ nào? Với thiền...

Vẻ đẹp trong Khoa Học và trong Phật Giáo

Có chăng một quan niệm về cái đẹp trong việc khám phá khoa học và trong những lý thuyết hướng dẫn việc khám phá đó. Phật giáo quan niệm về vẻ đẹp như thế...

Đạo Phật – Tôn giáo của biện chứng và khoa học (phần 2)

Tham ái là mối nguy hại của thời đại. Làm sao diệt trừ được? Người ta diệt trừ tham ái bằng cách ăn ít, ngủ ít, sống chay lạt, đạm bạc, đọc Kinh sách Phật,...

Lý trí và thiền định – Đối thoại giữa Khoa học và Phật Giáo

Làm thế nào để nhận thức thế gian? Việc tích trữ ý niệm và thông tin có cho phép đưa đến nhận thức tối hậu về thế gian? Đâu là giới hạn của luận lý...

Đạo Phật – Tôn giáo của biện chứng và khoa học (phần 1)

Người ta cho rằng–theo Kinh Phật–ai hiểu được Thập Nhị Nhân Duyên, người đó mới hiểu được Giáo Pháp của Như Lai. Nhưng nếu vị đó không hiểu 12 nhân duyên tức là vị...

Về Rô bốt – Đối thoại giữa Khoa học và Phật Giáo

Bộ não có vận hành như một máy tính không? Liệu một máy tính có một trí thông minh nhân tạo có nhận thức cuộc đời như chúng ta không? Và nếu thế thật...

Bài mới nhất

Thông điệp Đại lễ Phật Đản Pl.2564 của Đức Pháp Chủ...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH _________________________ Hà Nội, ngày mùng Một, tháng Tư, năm Canh Tý – DL. 2020, PL.2564 THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ...