Giải thích về cấu trúc nguyên tử theo học thuyết “Tứ đại” cổ điển...

Theo tôi biết thì khoa học hiện đại đã đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong đầu thế kỉ thứ 20. Công trình vỹ đại về vật lý cổ điển được dựng lên bởi Isaac Newton, James Maxwell và nhiều nhà...

Cơ học lượng tử – một bước tiến gần hơn với Tính Không Phật...

Một trong những điều đặc biệt và sôi nổi nhất về vật lý hiện đại là cách mà thế giới vi mô của cơ học lượng tử thách thức hiểu biết chung của chúng ta. Những dữ kiện về lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng...

Tính Không, sự phủ định thực thể độc lập tồn tại

Một trong các hệ quả là quan điểm về sự tồn tại độc lập tự tính thì không phù hợp với luật nhân quả. Lý do là vì luật nhân quả bao hàm khả năng xảy đến và sự phụ thuộc, trong khi vật bất kỳ nào có đặc tính tồn tại độc...

Phật giáo về mối quan hệ giữa phương pháp luận và kết luận

Chủ thuyết khả phản bác của Popper hòa điệu với một nguyên lý phương pháp luận chủ yếu trong truyền thống triết học Phật giáo Tây Tạng của chính tôi. Chúng ta có thể gọi...

Vai trò của suy diễn trong Phật giáo và Khoa học

Một trong những lãnh vực về lập luận mà Phật giáo khác với khoa học thuộc về vai trò của suy diễn. Điều khác biệt nhất của lập luận trong khoa học so với lập...

Điểm giống nhau giữa Phật giáo và Khoa học là sử dụng phương pháp...

Một trong những người thầy đầu tiên của tôi về khoa học – và là một trong những người bạn khoa học thân cận nhất – là nhà vật lý và triết học người Đức Carl von Weizsäcker một...

Điểm chung giữa Phật giáo và khoa học là tìm kiếm thực tại dựa...

Mặc dù Phật giáo đến từ một tôn giáo với các đặc tính của kinh điển và lễ nghi, nói một cách chính xác, trong Phật giáo, thẩm quyền kinh điển không thể có nhiều giá trị hơn một hiểu biết dựa trên lập luận và kinh nghiệm. Thực ra, chính đức Phật, trong một phát biểu nổi tiếng,...

Bước Ngoặt của Khoa Học

Những thập niên cuối cùng vừa qua đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của khoa học về toàn bộ cơ thể và bộ não con người. Xa hơn nữa, với sự phát...

Albert Einstein Với Thượng Đế Và Phật Giáo

Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vượt lên Thượng đế của cá nhân và tránh giáo điều cùng lý thuyết thần học. Bao trùm cả tự nhiên và tâm linh, nó phải được căn cứ trên cảm nhận phát sinh...

Văn minh, công nghệ và lằn ranh đạo đức

Ngày nay, con người sống và làm việc mỗi lúc mỗi gắn chặt với công nghệ cao, với kỹ thuật số, với kỷ nguyên kết nối vạn vật... Vì thế, đòi hỏi con người...

Bài mới nhất

Cảnh tỉnh trước thói quen phê bình tai hại

Khi chúng ta ý thức rằng mình đang phê bình người khác, chúng ta cần ngay tức khắc biết mình sai rồi. Những lời chỉ trích của chúng ta sẽ không có lợi ích gì; suy cho cùng, có...