Kim Cương Thừa

Kim Cương Thừa

Thực hành Tonglen trong đời sống hàng ngày để phát triển tâm bồ đề

Sự thực hành tonglen, cho và nhận, hoàn toàn đảo ngược tiến trình này. Qua sự thực tập này, chúng ta đi đến nhận ra những bất lợi của việc nuôi dưỡng những tư...

Cho đi niềm vui, gánh lấy khổ đau của người khác

Tóm lại, nguyện tôi cung hiến lợi lạc và niềm vui Đến tất cả những bà mẹ, cả trực tiếp và gián tiếp. Nguyện tôi tự lãnh nhận trên chính mình Tất cả những sự tổn thương...

Thực hành xem kẻ thù như bậc Thầy

Khi người nào đó mà tôi đã từng giúp đỡ Hay trong người mà tôi đã đặt niềm hy vọng lớn Ngược đãi tôi trong những cách cực kỳ tổn thương Nguyện tôi xem người ấy vẫn như vị thầy quý...

Vượt qua sự ganh tỵ bằng Tâm Bồ đề

Khi người khác vì lòng ganh tỵ đối xử với tôi một cách sai lầm Với sự ngược đãi, lăng mạ, và khinh thị Nguyện tôi tự nhận vào mình là kẻ bị thua...

Trau dồi tính khiêm tốn, vui bồi tâm bồ đề

Thi kệ thứ 2: Bất cứ khi nào tôi tương tác với ai đó Nguyện tôi có thể coi mình là người thấp nhất trong số tất cả Và từ sâu thẳm trái tim, tôi...

Sự cần thiết phải hiểu về tánh không để chữa trị gốc rễ của...

Quý vị có thể bắt đầu tự hỏi tại điểm này rằng, nếu tất cả mọi triết gia đồng ý rằng “tự ngã” tồn tại – bất chấp những quan điểm khác biệt của họ về vấn đề chúng thật sự như thế...

Bản chất của cái tôi

Trong nguyên bản Tây Tạng, thi kệ thứ nhất mở ra với đại danh từ thứ nhất “tôi” là người thực hiện nguyện vọng để hành động vì lợi ích của tất cả chúng...

Điều cần thiết cho sự tu tập là xem các chúng sinh khác như...

Với việc quyết tâm để đạt được mục tiêu cao nhất Vì lợi ích của tất cả chúng sanh Những người vượt hơn cả viên ngọc ước nguyện Nguyện tôi có thể ôm ấp họ một cách...

Tiến trình của con đường tu tập và ý nghĩa của mantra “Tadyatha Om...

Việc đạt đến những trình độ của con đường tu tập được giải thích một cách cô đọng trong Tâm Kinh Bát Nhã, ở đấy chúng ta thấy mantra: tadyatha om gate gate paragate...

Phương thuốc của lòng vị tha

Ở Tây Tạng, chúng tôi nói rằng nhiều căn bệnh có thể được chữa trị bằng một loại thuốc của tình yêu thương và lòng từ bi. Những phẩm chất này là nguồn gốc...