Kim Cương Thừa

Kim Cương Thừa

Để chủ động trong sự sống chết và tái sinh

Tu tập pháp môn P’howa, tức là pháp môn chuyển di thần thức vào giây phút từ trần, sẽ làm người tu tự tin vào đời sống của mình, vào sự tu tập tâm...

Thực hành thiền Đức Kim Cương Thủ

Giới thiệu Đấng Bí mật chiến thắng ma quỷ, một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát có bề ngoài của Đức Phật Shakyamuni (Thích Ca Mâu Ni), bên trong là đức Vajrapani (Kim Cương Thủ),...

Thái độ đúng đắn của một hành giả Mật tông

Truyền thống Mật tông là một con đường nhanh chóng để đạt được giải thoát. Mật tông tượng trưng cho năng lực có nghĩa là Mật tông rất hữu hiệu. Nhiều người có nhận...

Thiền định về lòng bi

Chúng ta có thể thiền định về lòng bi bằng việc nghĩ về chuyện của một người đang đau khổ – quán tưởng hình ảnh và cảm nhận nỗi đau. Điều này có thể...

Một luận giải về Đức Liên Hoa Sinh

Trên khắp rặng Himalaya nói chung, trong đó có vương quốc Bhutan, hình ảnh, biểu tượng của đức Liên Hoa Sinh hiện diện khắp mọi nơi, âm thanh mật chú của ngài được trì tụng hàng ngày, những câu chuyện, truyền thuyết và công hạnh của ngài được tu học,...

Thangka họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cang Thừa

Thangka là loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Thangka chỉ những họa phẩm cuốn lại được. Điều này chỉ ra rằng Thangka rất...

Thuốc lá – kẻ dẫn đường dắt người mù trên con đường lầm lạc...

OM SWASTI: Với sự cảm kích tối thượng và lòng tôn kính sâu xa đối với Đức Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) – sự hiển lộ trí tuệ của tất cả chư Phật và sự...

Chuyển hoá tâm

I. Tâm ở gốc rễ của vô minh Ai đã tạo ra thế gian? Sự sống từ đâu mà có? Nguyên nhân của đau khổ là gì, làm sao để diệt khổ và có hạnh...

Hành giả vĩ đại nhất của Tây Tạng có thể dạy ta điều gì...

Tên Ngài là Milarepa và Ngài là một kẻ sát nhân. Thủa đầu đời của vị hành giả vĩ đại người Tây Tạng này đã bị tổn thương bởi sự bạo lực, thù hằn và...

Thực hành chín thái độ tôn kính vị Minh sư

Kính thờ bậc Đạo sư có nghĩa là quý trọng Đạo sư như vị Phật. Theo lời dạy của Đức Phật Kim Cương Trì hay Đức Phật Thích Ca, luận lý và kinh nghiệm bản...

Bài mới nhất

Sự tập trung trên con đường tu tập

Với bất cứ sự tu tập tâm linh hay hoạt động tinh thần nào, chúng ta cần phải tập trung. Biết cách tập trung...