Kim Cương Thừa

Kim Cương Thừa

Tiến trình của con đường tu tập và ý nghĩa của mantra “Tadyatha Om...

Việc đạt đến những trình độ của con đường tu tập được giải thích một cách cô đọng trong Tâm Kinh Bát Nhã, ở đấy chúng ta thấy mantra: tadyatha om gate gate paragate...

Phương thuốc của lòng vị tha

Ở Tây Tạng, chúng tôi nói rằng nhiều căn bệnh có thể được chữa trị bằng một loại thuốc của tình yêu thương và lòng từ bi. Những phẩm chất này là nguồn gốc...

Làm cho đời sống này hữu ích

Là con người, chúng ta có tiềm năng đạt đến giác ngộ trong một đời. Tuy nhiên, đời sống quá ngắn và một phần lớn cuộc đời đã qua đi. Cái chết có thể...

Mười thiện hạnh

27 Tiến trình tự tu luyện (trưởng dưỡng) có rất nhiều cấp độ. Tuy nhiên, đối với người bắt đầu, điều cần thiết là nên tránh mười hành động xấu ác và thực hiện mười...

Căn bản Tánh Không

Hôm nay chúng ta nói về căn bản tánh không. Nói chung, có rất nhiều chủ đề về tánh không. Nếu nhìn vào đạo Phật thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều bộ...

Kẻ thù thật sự

Chúng ta từng chứng kiến rất nhiều cá nhân với những hành vi phá hoại và tàn độc nhất trong lịch sử: giết hại và tra tấn dã man. Chính điều đó đã khiến...

Đừng Để Lửa Sân Đốt Hết Rừng Công Đức

Ngài Shantideva viết trong quyển Cách Sống Của Bồ Tát (the Bodhisattva’s Way of Life), đoạn kệ đầu tiên trong chương “Nhẫn” rằng: Dẫu có bao công đức, Như tôn kính chư Phật và thực hành...

Tham muốn là đau khổ

Không đuổi theo tham muốn là thực hành Pháp; theo đuổi tham muốn là không thực hành Pháp. Sự việc chỉ đơn giản như thế. Toàn bộ ý nghĩa thiết yếu của Mở rộng...

Mối liên hệ Đạo sư và đệ tử

Một khi ta đã tìm ra một người dẫn dắt có đầy đủ hay hầu hết những phẩm tính được đề cập ở trên, ta nên cư xử theo ba cách. Trước hết, ta...

Bình minh của mặt trời vĩ đại phương Đông

Bình minh của Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông được căn cứ trên kinh nghiệm hiện thực. Nó không phải là một khái niệm. Bạn nhận thức bạn có thể nâng cấp chính bạn,...

Bài mới nhất

Bản chất của cái tôi

Trong nguyên bản Tây Tạng, thi kệ thứ nhất mở ra với đại danh từ thứ nhất “tôi” là người thực hiện nguyện vọng...