Kim Cương Thừa

Kim Cương Thừa

Đừng Để Lửa Sân Đốt Hết Rừng Công Đức

Ngài Shantideva viết trong quyển Cách Sống Của Bồ Tát (the Bodhisattva’s Way of Life), đoạn kệ đầu tiên trong chương “Nhẫn” rằng: Dẫu có bao công đức, Như tôn kính chư Phật và thực hành...

Tham muốn là đau khổ

Không đuổi theo tham muốn là thực hành Pháp; theo đuổi tham muốn là không thực hành Pháp. Sự việc chỉ đơn giản như thế. Toàn bộ ý nghĩa thiết yếu của Mở rộng...

Mối liên hệ Đạo sư và đệ tử

Một khi ta đã tìm ra một người dẫn dắt có đầy đủ hay hầu hết những phẩm tính được đề cập ở trên, ta nên cư xử theo ba cách. Trước hết, ta...

Bình minh của mặt trời vĩ đại phương Đông

Bình minh của Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông được căn cứ trên kinh nghiệm hiện thực. Nó không phải là một khái niệm. Bạn nhận thức bạn có thể nâng cấp chính bạn,...

Để chủ động trong sự sống chết và tái sinh

Tu tập pháp môn P’howa, tức là pháp môn chuyển di thần thức vào giây phút từ trần, sẽ làm người tu tự tin vào đời sống của mình, vào sự tu tập tâm...

Thực hành thiền Đức Kim Cương Thủ

Giới thiệu Đấng Bí mật chiến thắng ma quỷ, một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát có bề ngoài của Đức Phật Shakyamuni (Thích Ca Mâu Ni), bên trong là đức Vajrapani (Kim Cương Thủ),...

Thái độ đúng đắn của một hành giả Mật tông

Truyền thống Mật tông là một con đường nhanh chóng để đạt được giải thoát. Mật tông tượng trưng cho năng lực có nghĩa là Mật tông rất hữu hiệu. Nhiều người có nhận...

Thiền định về lòng bi

Chúng ta có thể thiền định về lòng bi bằng việc nghĩ về chuyện của một người đang đau khổ – quán tưởng hình ảnh và cảm nhận nỗi đau. Điều này có thể...

Một luận giải về Đức Liên Hoa Sinh

Trên khắp rặng Himalaya nói chung, trong đó có vương quốc Bhutan, hình ảnh, biểu tượng của đức Liên Hoa Sinh hiện diện khắp mọi nơi, âm thanh mật chú của ngài được trì tụng hàng ngày, những câu chuyện, truyền thuyết và công hạnh của ngài được tu học,...

Thangka họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cang Thừa

Thangka là loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Thangka chỉ những họa phẩm cuốn lại được. Điều này chỉ ra rằng Thangka rất...

Bài mới nhất

Phát triển thực hành

Tất cả chúng ta muốn thực hành những kỹ thuật cao nhất nhưng đầu tiên chúng ta phải hỏi chính mình liệu chúng ta...

Luật nhân quả