CHIA SẺ

FILE - In this April 5, 2017, file photo, Tibetan spiritual leader the Dalai Lama greets devotees at the Buddha Park in Bomdila, Arunachal Pradesh, India. More than 150 Tibetan religious leaders say their spiritual leader, the Dalai Lama, should have the sole authority to choose his successor. A resolution adopted by the leaders at a conference on Wednesday, Nov. 27, 2019, says the Tibetan people will not recognize a candidate chosen by the Chinese government for political ends. ( AP Photo/Tenzin Choejor, File)

Tóm lại, nguyện tôi cung hiến lợi lạc và niềm vui
Đến tất cả những bà mẹ, cả trực tiếp và gián tiếp.
Nguyện tôi tự lãnh nhận trên chính mình
Tất cả những sự tổn thương và đau khổ của những bà mẹ của tôi.

Trong bản chất, thi kệ này trình bày những gì được biết như sự thực tập tong-len, có nghĩa đen là “cho và nhận.” Như tôi đã đề cập trước đây, thông thường những hành động của chúng ta được động viên với thái độ tự yêu mến của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta dấn thân trong những hoạt động tâm linh, động cơ tiềm tàng của chúng ta có xu hướng là lợi lạc cho chính chúng ta. Thí dụ, chúng ta có thể dấn thân trong việc hành thiền quán tưởng, như những thực tập của Phật giáo Kim Cang Thừa, bề ngoài là với động cơ làm lợi ích cho người khác, tuy thế có thể động cơ tiềm tàng là việc này sẽ mang đến cho chúng ta sự bảo vệ. Trong tất cả những hành vi của chúng ta thì chúng ta vẫn giữ sự yêu mến này của tự ngã giống như nó là sự nương tựa chân thật, chủ nhân của chúng ta và bạn thân của chúng ta, và chúng ta có cảm giác rằng lợi ích của người khác hoàn toàn không liên hệ đến lợi ích của chính chúng ta.

Đức Dalai Lama 14
Việt dịch: Tuệ Uyển
Nguồn: Cho đi niềm vui, gánh lấy khổ đau của người khác