Tác giả Đăng bởi Liên Hoa Nhẫn

Liên Hoa Nhẫn

251 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN

Bài mới nhất

Bản chất của cái tôi

Trong nguyên bản Tây Tạng, thi kệ thứ nhất mở ra với đại danh từ thứ nhất “tôi” là người thực hiện nguyện vọng...