Đại Thừa

Đại Thừa

Nghiệp – cùng Nhân sẽ có cùng Quả

  Luật của nghiệp là “cùng nhân sẽ có cùng quả”. Khi chúng ta quy y, bổn phận của chúng ta là giữ cho các hành vi (nghiệp) được chính trực, tránh các hành vi...

Bốn khía cạnh của yêu thương đích thực

Khi nếu ra bốn danh từ Từ Bi Hỷ Xả điều ta phải để ý trước tiên là bốn từ đó diễn tả bốn mặt của một thực tại mà ta tạm gọi là...

Xem những thời điểm khó khăn như sự rèn luyện tâm linh

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche nói: “Khó khăn với người giỏi hành trì giống như vật báu. Phật pháp sẽ không được thực hành hoàn hảo trong những hoàn cảnh dễ chịu”. Đó là một thực tế: Nếu...

Bàn thêm về tâm hoan hỷ

"Nếu có một địa ngục trên trần gian thì người ta sẽ tìm ra nó trong trái tim của một người ưu phiền đau khổ”. Loài người đang sống giữa những cơn co thắt và...

Từ bi là nguồn hạnh phúc

Mục đích của cuộc sống là phấn đấu cho hạnh phúc Chúng ta ở đây; chúng ta tồn tại và chúng ta có quyền hiện hữu. Ngay cả những sinh vật không có tri giác...

Pháp ngữ và khai thị của Hòa thượng Diệu Liên

Quý vị có biết lợi dụng thời gian mà tu hành không? Nếu quý vị lấy thời gian coi ti vi, tới và rời sở làm, ngồi xe, đi bộ mà niệm Phật, lấy thời...

Bài mới nhất

Phát triển thực hành

Tất cả chúng ta muốn thực hành những kỹ thuật cao nhất nhưng đầu tiên chúng ta phải hỏi chính mình liệu chúng ta...

Luật nhân quả