Phật giáo trên ứng dụng internet về bình đẳng xã hội

Một ứng dụng mới trên internet về vai trò của đạo Phật trong việc thiết lập xã hội bình đẳng thông qua các phương pháp thực tập vừa được công bố và chính thức...

Hoằng Pháp thời Công Nghệ Số cần bước đi thích ứng

Vào các ngày 28, 29, 30-9, gần 400 đại biểu ngành hoằng pháp các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã hội ngộ tại thành phố biển xứ Trầm hương - Nha...

Bạn muốn thành CEO nổi danh, Bộ trưởng 26 tuổi hay là Người hạnh...

Thế là Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF on ASEAN) kết thúc. Kết thúc trong nuối tiếc của không chỉ riêng tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi...

Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới là gì?

Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (viết tắt là PPLSTVĐM, tiếng Anh là Creativity and Innovation Methodologies) là phần ứng dụng của Khoa học về sáng tạo (Sáng tạo học, tên cổ...