Phật giáo trên ứng dụng internet về bình đẳng xã hội

Một ứng dụng mới trên internet về vai trò của đạo Phật trong việc thiết lập xã hội bình đẳng thông qua các phương pháp thực tập vừa được công bố và chính thức...

Hoằng Pháp thời công nghệ số

Vào các ngày 28, 29, 30-9, gần 400 đại biểu ngành Hoằng pháp các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã hội ngộ tại thành phố biển xứ Trầm hương - Nha...

Bạn muốn thành CEO nổi danh, Bộ trưởng hay là người hạnh phúc

Thế là Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF on ASEAN) kết thúc. Kết thúc trong nuối tiếc của không chỉ riêng tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi...

Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới là gì?

Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (viết tắt là PPLSTVĐM, tiếng Anh là Creativity and Innovation Methodologies) là phần ứng dụng của Khoa học về sáng tạo (Sáng tạo học, tên cổ...

Bài mới nhất

Phát triển thực hành

Tất cả chúng ta muốn thực hành những kỹ thuật cao nhất nhưng đầu tiên chúng ta phải hỏi chính mình liệu chúng ta...

Luật nhân quả