PHẬT PHÁP VÀ Y HỌC

PHẬT PHÁP VÀ Y HỌC

Chữa lành tâm là cách chữa lành mọi vấn đề

Chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề bằng cách xử lý từng vấn đề một bởi vì chúng quá nhiều. Chữa lành tâm của mình là cách tiếp cận hoàn cảnh tiêu...

Các yếu tố tự nhiên là phương tiện chữa lành

Phật giáo Đại thừa tin rằng toàn thể vũ trụ đều thanh tịnh và viên mãn trong thực tính của nó. Vấn đề không nằm ở hiện tượng của thế giới, không nằm ở...

Tâm từ bi và sự chữa lành

Một người có tâm từ bi có thể chữa lành cho người khác chỉ đơn giản bằng sự có mặt của mình. Bất cứ nơi nào họ có mặt, họ đều đang chữa bệnh,...

Kết hợp nhiều nguồn giáo lý vào một lối tu thiền

12 bước thiền chữa lành trong cuốn sách này không đến từ một bản văn hay giáo lý Phật giáo cụ thể mà đến từ nhiều nguồn khác nhau. Tôi chỉ sưu tập tài...

Các điều kiện về tinh thần và tình cảm là cơ sở cho việc...

  Để chữa lành các vấn đề thuộc về thể chất, theo các bản văn y học Tây Tạng cổ xưa, chúng ta phải đối phó với các nguyên nhân chính, đó là phiền não...

Thiền chữa lành cho người hấp hối và người chết – Phần 2

Thiền định cho người chết hoặc người hấp hối  Nếu người hấp hối là người tu tập theo Phật giáo, với tư cách là người trợ giúp, bạn có thể thực hiện thiền pháp và...

Thiền chữa lành cho người hấp hối và người chết – Phần 1

Chết có thể là khoảng thời gian rất đáng sợ vì chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng thân xác và mọi thứ ta biết. Nhưng nó cũng có thể là thời điểm cơ...

An trú trong sự hợp nhất với kinh nghiệm chữa lành

Vào cuối mỗi buổi thiền, hãy nhận biết cảm nghiệm chữa lành mà bạn đang có. Bạn có thể cảm thấy sự bình an, ấm áp, hạnh phúc, rộng lớn, vô biên, phong phú,...

Chia sẻ các sóng chữa lành với toàn thể vũ trụ

Trong giai đoạn thiền định này, sự cống hiến của bạn để chữa lành người khác được mở rộng ra toàn vũ trụ. Bạn đang mở rộng bản thân hơn nữa, khi bạn tự...

Chia sẻ sóng chữa lành với mọi người

Tính đến thời điểm này, bạn đã tập trung vào việc chữa lành cho bản thân, đó là một việc thích hợp. Tự chữa bệnh cho bản thân mang đến cho bạn sức mạnh...

Bài mới nhất

Người Thầy thuốc tốt nhất là khi có trí tuệ và...

Như tôi đã nêu ra, tâm bi mẫn là một nguồn lực khác nữa trong việc chữa bệnh. Nếu bác sĩ điều trị cho...