Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Sự sai lầm trong nhận thức về thế giới như thực thể độc lập

Một trong những điều hấp dẫn nhất về khoa học là sự thay đổi hiểu biết của ta về thế giới được chiếu rọi bởi ánh sáng của những khám phá mới. Ngành vật...

Khoa học không thể giải thích hết mọi khía cạnh của kinh nghiệm sống

Khi nói chuyện với các nhà khoa học và triết học cởi mở, thì rõ ràng họ có một hiểu biết sâu sắc và khoa học và một sự công nhận về các giới...

Sự đa dạng của các truyền thống tôn giáo và tầm quan trọng của...

Mặc dù tất cả những tiến trình vật chất trong này và thế kỷ vừa qua chúng ta vẫn trải nghiệm khổ đau, đặc biệt trong mối quan hệ với sự cát tường tinh thần....

Tinh thần chiến sĩ

Chúng ta có thói quen tin rằng nếu ta buông xả, ta sẽ không còn gì. Nhưng cuộc đời luôn luôn cho thấy cái ngược lại. Đó là, sự buông xả chính là con...

Mục đích của Phật giáo

Theo quan điểm Phật Giáo, tâm của một người bình thường thì yếu đuối và bị lệch lạc bởi những ảo tưởng và nỗi khổ mà họ chất chứa bên trong. Kết quả là...

Lời khuyên các nhà giáo

Tôi tin rằng tình trạng tiến bộ hay suy đồi của nhân loại một phần lớn được đặt trên vai những người có bổn phận giáo dục và các nhà giáo, và chính họ...

Năng lực tịnh hóa của lòng bi mẫn

Với lòng bi mẫn dành cho những người khác, dẫn dắt cuộc đời bạn cho lợi ích của những người khác, bạn tích tập được vô lượng công đức. Như vị đại bồ tát...

Nhân diện khổ đau

Nhiều bài giảng của tôi có mục đích giúp mọi người học cách nhận diện khổ đau, ôm ấp khổ đau và chuyển hóa khổ đau. Chúng ta có khả năng mỉm cười với...

Thực hành thiền định về chuyển hóa giữa bản thân và người khác

Mọi khổ đau không ngoại lệ đều khởi lên từ việc mong cầu hạnh phúc cho bản thân, trong khi Phật quả hoàn hảo đến từ ý nghĩ về việc làm lợi lạc người...

Mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn

Luôn nhìn lại mình và không ngừng mài giũa nhân cách Tại Nhật Bản, sau chiến tranh, nhiều người thuộc nhóm tư chất thứ ba đã được đưa vào các vị trí lãnh đạo. Những...