Viet Rigpa Buddhism

Viet Rigpa Buddhism

Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi mới hối...

Cuộc sống luôn công bằng, không cho không ai và cũng không vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp. Hai người bạn nọ cãi nhau. Thật...

Đưa Bồ-đề tâm vào cuộc sống

Nương tựa vào Bồ-đề tâm Cuộc sống của chúng ta quá bận rộn; chúng ta luôn phải bận tới với gia đình và những nghĩa vụ khác. Khi cuộc sống của bạn quá bận rộn,...

Sức mạnh của sự tu hành

Sức mạnh của người tu không phải là sức mạnh ngàn cân, sức mạnh của người tu là sức mạnh tâm linh. Làm sao ta có thể nhận chịu được tất cả thuận cũng...

Phương pháp sống mãn nguyện

Tham ái tạo điều kiện căn bản cho sự bất mãn, vì dù đã có nhiều bao nhiêu đi nữa, ta vẫn luôn tìm cầu cho được nhiều hơn, tốt hơn. Xã hội hiện...

Thông điệp từ nước và Ý nghĩa thực hành Từ bi

Cuộc sống con người có sự ràng buộc chặt chẽ với nước. Bản thân nước hàm chứa một thông điệp rất quan trọng để chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn về nội tâm của mình. Năng lượng hoặc những rung động của môi trường và trong tâm mỗi người...

Những biểu hiện của người nội tâm có tu tập

Tu tập, một cụm từ mà chắc hẳn quý vị nghe cũng đã nhiều, tuy nhiên cái biểu hiện rõ nhất của người có tu không phải là vốn kiến thức Phật Pháp tích...

Hãy học cách ăn để cơ thể luôn khỏe mạnh

Dân gian có câu “bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất”, nghĩa là hầu hết bệnh tật đều do thói quen ăn uống của con người mà ra, cũng như hầu hết tai...

Lời khuyên cho người cùng quẫn

Nghèo nàn về vật chất đâu cấm cản ta có những suy tư cao thượng. Thật vậy, những ý nghĩ cao cả quan trọng hơn nhiều so với sự giàu có vật chất. Có...

Quan điểm cạnh tranh trong đạo Phật

Trong thế giới hiện đại vẫn luôn tồn tại nhiều sự cạnh tranh, xét theo nghĩa tích cực thì đây là mặt tốt vì điều đó thúc đẩy xã hội phát triển. Tuy nhiên...

Con đường học Phật và tu Phật

Có nhiều người nhận lầm học Phật, hiểu đôi điều về giáo lý Đức Phật là tu rồi, đây là một sai lầm lớn trong nhận thức, vì tu và học là hai phạm trù khác nhau. Nhìn lại sự tu học của người Phật tử tại gia trong những...

Bài mới nhất

Tâm Bồ Đề là sự che chở kỳ diệu không thể...

Khi được yêu cầu một việc khó khăn, bạn hãy chấp nhận làm chứ đừng từ chối hay đùn đẩy cho người khác. Nếu...