CHIA SẺ

Duc Phat

Một nhà lãnh đạo tốt phải phát triển khả năng giải quyết những tình huống như vậy để những người ở bên trong và bên ngoài tổ chức xem xét những quyết định đó có được tạo ra một cách công bằng hay không. Nhưng một quyết định công bằng thôi vẫn chưa đủ, nhà lãnh đạo còn phải giải thích thuyết phục sự hợp lý của quyết định đó cho những người có liên quan.

Ra quyết định và thực thi hành động là những phần quan trọng của sự lãnh đạo. Tuy nhiên, không có nghĩa [nhà lãnh đạo] sẽ làm bất kỳ hành động nào. Phần lớn các nhà quản lý ra quyết định đơn giản nhằm “đánh một dấu tích vào mục”, nhưng đó là một sách lược sai lầm. Chương này mô tả các hành động được tiến hành phải lành mạnh như thế nào, nghĩa là chúng phải có bản chất đạo đức và khởi lên từ nhận thức của Quan điểm đúng và một tâm có huấn luyện. Theo lời khuyên của đức Phật, những quyết định đạo đức này sẽ dẫn tới hòa bình. Không tiến hành những hoạt động mà tự thân nó không lành mạnh, dù việc không thực hiện đó đôi khi có thể mang lại đau khổ. Do đó, một người có thể học tiến hành các Hành động đúng khi nào và như thế nào?

Đức Dalai Lama 14 và Laurens Van Den Muyzenberg
Việt dịch: Trịnh Đức Vinh
Trích: Lãnh Đạo Tỉnh Thức, NXB: Văn hóa dân tộc