CHIA SẺ

Duc-Phat-chi-ban-con-duong-cai-thien-van-menh-cuc-don-gian-ma-ai-cung-lam-duoc

Tất cả những bậc thầy Kadampa vĩ đại trong quá khứ đã nhấn mạnh rằng việc quy y nương tựa phải được thực hiện trong bối cảnh của tỉnh giác mãnh liệt về luật nhân quả; nó đòi hỏi sự tuân thủ luật nhân quả như là một sự hỗ trợ cho nó. Đức Phật nói: “Bạn là người bảo vệ cho chính mình và bạn là kẻ thù của chính mình.” Đức Phật không thể bảo vệ chúng ta, chỉ có sự tuân thủ luật nhân quả của chính chúng ta mới có thể bảo vệ chúng ta. Nếu giữ gìn nơi nương tựa thanh tịnh và sống phù hợp với luật nhân quả, chúng ta trở thành người bảo vệ cho chính mình; ngược lại, nếu sống trái ngược với con đường tâm linh, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù tệ hại nhất của chính mình, làm hại chính mình trong đời này và trong các đời sau.

Tâm của một người bình thường thì không có kỷ luật (được rèn luyện) và không được kiểm soát. Để có thể dấn thân vào những thực hành Phật Giáo cao cấp hơn, chẳng hạn sự phát triển định (samadhi), cái thấy thấu suốt về tính Không hoặc những phương pháp yoga của những hệ thống tantra khác nhau, đầu tiên chúng ta phải trưởng dưỡng một tâm có kỷ luật (giữ giới). Trên nền tảng của việc quy y nương tựa và sự tự kỷ luật (tự giữ giới), chúng ta có thể dễ dàng phát triển những kinh nghiệm ngày tăng dần trong các thực hành Pháp cao hơn nhưng nếu không có nền tảng của giới luật, những thực hành cao hơn của chúng ta sẽ không sinh ra quả.

Đức Dalai Lama 14
Nguồn: Luật nhân quả