CHIA SẺ

tableau-sur-verre-acrylique-buddha-and-waterfall-279253

Chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề bằng cách xử lý từng vấn đề một bởi vì chúng quá nhiều. Chữa lành tâm của mình là cách tiếp cận hoàn cảnh tiêu cực một cách đúng đắn. Ngài Tịch Thiên có dạy:

Kẻ thù vô hạn như hư không; Không thể chiến thắng tất cả chúng.

Nhưng nếu chiến thắng tư tưởng thù hận cũng bằng với việc chiến thắng mọi kẻ thù.

Nơi nào có tấm da

Dùng nó bao trùm quả đất?

Nhưng đi đôi dép da

Cũng bằng dùng da che phủ quả đất.

 Tu tập tâm an bình 

Điều quan trọng là phải biến các thói quen tiêu cực của ta trở thành tích cực; nếu không chúng ta sẽ ít có cơ hội có được an bình trong cuộc sống. Nếu tâm trí ta đầy rẫy các khái niệm tiêu cực, tức là ta đang xây cho mình nơi giam cầm của thái độ tự giới hạn. Ngài Tịch Thiên thấu rõ mối hiểm nguy của việc để cho những cảm xúc tiêu cực khống chế cuộc sống chúng ta:

Nếu tôi nuôi dưỡng tư tưởng hận thù

Tôi sẽ không bao giờ có an bình Không có hỷ lạc, vui sướng Cuộc sống sẽ thiếu giấc ngủ, thiếu sức mạnh.

Giáo lý trên cảnh báo chúng ta việc chấp vào cảm xúc và thái độ tiêu cực, nhưng chúng ta sao có thể thực sự an bình? Có lúc tâm ta dường như thoáng an bình nhưng rồi nó vụt đi mất. Một trong những nguyên nhân là xu hướng không chỉ bám chấp vào tiêu cực mà còn cả tích cực. Lúc hoan hỷ, chúng ta cố gắng nắm giữ nó hoặc tham lam muốn nhiều hơn. Hoặc chúng ta lầm tưởng những hứng thú và đam mê là an bình rồi tham luyến nó. Hoặc chúng ta khó chịu với thứ ta không thích, thứ mà làm hỏng sự bình an trong tâm và từ chối đối mặt với hoàn cảnh đó, coi đó là cách tốt nhất. Và rồi bánh xe của tham ái và trốn tránh bắt đầu lăn chuyển.

Tu tập sự an bình, ngay cả khi chúng ta có xu hướng chấp vào nó vẫn còn tốt hơn là bị thái độ và cảm xúc tiêu cực giam hãm. Nếu thực tập tâm an bình, dần dần chúng ta có thể học cách buông bỏ thái độ chấp trước của mình. Nếu chúng ta có thể đi sâu vào cảm nghiệm về an bình, dần dà cuộc sống của ta sẽ đổi thay. Điều quan trọng là tu tập một tâm thức an bình. Đây là cách để bạn hạnh phúc hơn. Nó cũng là con đường đưa đến giải thoát. Đức Phật đã dạy:

Ai có tâm an lạc

Gặp cảnh giới an lạc.

Tulku Thondup Rinpoche

Việt dịch: Mộc Tử Phương Lan

Trích tác phẩm: Độ sinh vô biên – Nhà xuất bản Thời Đại