Chấp nhận sự thật và duy trì sự tích cực trong kinh doanh

Cách tiếp cận của đạo Phật nhằm hiểu toàn diện thực tại – để nhìn và chấp nhận sự vật theo cách mà chúng thực sự là – là một người phải chấp nhận...

Vô thường là khái niệm được chú ý nhiều nhất trong giới kinh doanh

Vô thường (hay liên tục thay đổi) diễn ra ở mọi nơi trong thế giới kinh doanh. Đó là một điệp khúc quen thuộc cho các nhà lãnh đạo kinh doanh ngày nay. Robert...

Vô Thường và Kinh Doanh: Bài Học Về Sự Thay Đổi Liên Tục

Vô thường là một kết quả khác của nhân quả. Với vô số những nguyên nhân và kết quả được cho trước, không gì có thể tồn tại vĩnh viễn và không có nguyên...

Luật nhân quả và sự phụ thuộc: bài học cho nhà lãnh đạo

Sự phụ thuộc lẫn nhau là luật nhân quả nhìn từ một viễn cảnh khác. Do không có gì tồn tại mà không có nguyên nhân và tất cả các nguyên nhân đều...

Đạo Đức và Quyết Định Doanh Nghiệp

Hãy tưởng tượng một nhà quản lý cấp cao khám phá ra một người đồng cấp trong một công ty khác, nhỏ và kém thành công hơn, lại nhận được mức thu nhập cao...

Nguyên tắc Duyên sinh: Công cụ để Ra quyết định Hiệu quả trong Kinh...

Duyên sinh (nhân duyên) là một cách khác để phát biểu về luật nhân quả: quan hệ giữa hành động và kết quả. Không có điều gì tồn tại mà không có nguyên nhân...

Ứng dụng triết lý Phật Giáo trong quá trình ra quyết định

Quan điểm đúng bao gồm hai phần: quá trình ra quyết định và ba giá trị hay ba khái niệm cần phải được tôn trọng trong mọi quyết định. Các nhà lãnh đạo luôn...

Kinh doanh hay Đạo Phật đều cùng hướng tới hạnh phúc

Mới nhìn, bạn có thể nghĩ là có sự khác biệt lớn lao giữa kinh doanh và đạo Phật, nhưng chúng có cùng chung mục đích là tầm quan trọng của hạnh phúc. Nếu...

Kiểm soát Cảm xúc trong Kinh doanh: Lời khuyên từ Phật giáo

Có ý định đúng đắn là phần đầu tiên trong khái niệm Chánh kiến của đạo Phật. Phần thứ hai là nhận thức ba khía cạnh của thực tại: không có thứ gì tồn...

Đạo Phật và việc nâng cao chất lượng quyết định trong lãnh đạo

Lãnh đạo là việc tạo ra các quyết định, nhưng không phải là bất kỳ quyết định nào mà là các quyết định đúng. Các nhà lãnh đạo của các công ty toàn cầu...