Ứng dụng

Ứng dụng

Áp dụng phương pháp thiền định phù hợp để điều trị bệnh trầm cảm

Bệnh trầm cảm có thể phát sinh từ một trường hợp có lý do rõ rệt và bạn có thể áp dụng một pháp thiền định phù hợp để giải tỏa trường hợp đặc...

Lời khuyên cho bệnh nhân ung thư xạ trị

Một đệ tử đã thỉnh cầu Lama Zopa Rinpoche ban lời chỉ dạy sau khi bản thân phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và thân thể đang rất đau đớn khi xạ trị. Người đệ tử thân thương, trân quý, bi mẫn và ngọc như ý của thầy,...

Sát sinh và bệnh tật

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người thích việc sát sinh và có rất ít người tôn trọng sự sống. Đa số chỉ biết làm thế nào để giết, chứ hoàn toàn thờ ơ với việc phóng sinh. Khi bạn giết một sinh vật, sinh vật...

Chữa lành những cảm xúc phiền não của chúng ta

1. Buông bỏ những đám mây đen của phiền muộn Khi nỗi buồn mạnh, hãy biết sự hiện diện của nó. Hãy đón chúng với hai tay mở rộng. Hãy cảm nhận nỗi buồn một cách ngắn gọn và hoàn toàn, đủ lâu để ôm nắm lấy nó,...

Tri giác thanh tịnh

Thói quen nhìn sự vật là xấu hay tốt, được tạo ra trong tâm ta. Chuỗi cảm xúc trong tâm ta – thích và không thích, thèm muốn và sân hận – tạo ra thêm đau khổ hay thèm khát. Cách chuyển hóa những phản ứng thói quen của...

Điều trị Tâm

Việc điều trị tâm là thiết yếu, vì nếu không thì các vấn đề bất ổn của chúng ta, vốn không có điểm khởi đầu, sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng ta có...

Chữa lành qua âm thanh

Quán tưởng và tham thiền về hơi thở là hai phương tiện thiện xảo của chữa lành. Một phương tiện khác là giọng nói của chúng ta. Thông qua lịch sử, những tôn giáo đã sử dụng âm thanh như là một diễn đạt quang vinh của tâm linh. Cũng vậy, trong văn minh thế gian, âm nhạc và...

Chuyển hóa bệnh tật thành hạnh phúc

Thiền định chính trong quá trình chuyển hóa tâm là làm sao thấy được mọi sự việc đều có tính tích cực chứ không phải tiêu cực, và chúng ta có được sự tự...

Luật nhân quả

Bậc Đạo Sư Thích-ca Mâu-ni Phật đã giảng dạy bốn quy luật về nghiệp. Quy luật đầu tiên là tính xác quyết của nghiệp. Điều này có nghĩa là một hành vi chắc chắn...

Sử dụng bệnh tật để tịnh hóa các nghiệp bất thiện

Chúng ta có thể sử dụng những vấn đề bất ổn để tịnh hóa các nghiệp bất thiện, nguyên nhân của các bất ổn, và cũng để làm cho ta thận trọng không tạo...

Bài mới nhất

Hãy xem mình là khách viễn du

Khoảng chừng 50 năm nữa thì tôi, Tenzin Gyatso, một tu sĩ Phật giáo, sẽ chỉ còn là ký ức. Thật vậy, chưa chắc...

Thiền quán