CHIA SẺ

minh họa

Vào cuối mỗi buổi thiền, hãy nhận biết cảm nghiệm chữa lành mà bạn đang có. Bạn có thể cảm thấy sự bình an, ấm áp, hạnh phúc, rộng lớn, vô biên, phong phú, thiêng liêng hay mạnh mẽ. Nếu bạn có nhiều cảm thọ thì nó có thể giúp bạn ra cái nổi bật nhất.

Mục đích ở đây là để tận hưởng cảm nghiệm cụ thể, an trú trong chánh niệm về cái mà chúng ta cảm nhận mà không bám chấp, không phân tích hay dùng ngôn từ để nghĩ về nó. Chỉ cần hợp nhất với cảm nghiệm đó, trong sự giác tỉnh rộng mở, trong lặng yên, như nước hòa vào nước vậy.

Mục đích: Bài thiền này có mục đích gieo hạt giống cảm nghiệm thiền định chứ không phải nằm ở bề mặt thô của khái niệm hay cảm xúc phiền não mà ở một tầng tâm thức sâu hơn, tĩnh lặng hơn. Việc kết hợp nâng cao chánh niệm cùng với cảm nghiệm này sẽ đảm bảo kết quả thiền định một cách chắc chắn nhất. Mở rộng nhận biết hợp nhất tâm bạn với kết quả của sự chữa lành.

Bài thiền này cũng có thể đưa bạn đến cảnh giới tỉnh thức của tự tính giác ngộ.

Khi bạn cảm thấy sẵn sàng kết thúc bài thiền, một lần nữa hãy nhận biết cơ thể mình. Hãy giữ chánh niệm về cảm nghiệm tích cực có được nhờ thiền định. Cơ thể bạn là cơ thể ánh sáng với hàng tỷ tế bào ánh sáng rực rỡ. Mỗi tế bào đều rộng lớn như vũ trụ. Mỗi tế bào ngập tràn năng lượng chữa lành và âm thanh. Khi bạn hít thở, hãy tận hưởng những làn sóng năng lượng chữa lành đi khắp cơ thể.

Hãy nhận biết đặc tính của cảm nghiệm tích cực mà bạn có. Nó có thể là một cảm giác về sức ấm, nhiệt, hỷ lạc, an bình, sức mạnh, sự rộng lớn, phong phú, cởi mở và ánh sáng,… Nếu bạn có nhiều cảm nghiệm tích cực, hãy nhận biết cái nào nổi bật nhất trong số đó.

Trong sự yên lặng hoàn toàn, hãy thưởng thức cảm nghiệm đó một lúc, bằng cách cảm nhận nhiều lần.

Sau đó hãy nghĩ và cảm nhận rằng tâm thức như hoa tuyết của bạn bị tan rã và hòa vào biển cảm nghiệm chữa lành này. Hãy là một với cảm nghiệm cụ thể này, giống như nước đổ vào nước, và thư giãn mà không bám chấp, phân tích hay nghĩ về nó bằng ngôn từ.

Tulku Thondup Rinpoche

Việt dịch: Mộc Tử Phương Lan

Trích tác phẩm: Độ sinh vô biên – Nhà xuất bản Thời Đại